Informace pro rodiče ke školnímu roku 2016/2017

MŠ DUHA Třebusice

Třebusice 118,

273 41 Brandýsek

IČ: 720 35 285

 

Zřizovatel: OÚ Třebusice

Ředitelka: Mgr. Lenka Honsová

Učitelka: Eva Hnízdilová

Asistentka pedagoga: Ing. Kateřina Matulová

Kuchařka: Edita Koksteinová

Uklízečka: Helena Neradová

 

Kontakty:

Tel. do MŠ: 602 676 018 (7-16:30) omluvenky

Tel. na ředitelku: 607 659 418 (nonstop) vážné problémy

e-mail: msduhatrebusice@seznam.cz

www.trebusice.cz/ms

 

Organizace roku:

Provoz MŠ bude zahájen od 1. 9. 2016 od 7 do 16:30 hod.

Školní rok 2016/2017 bude ukončen 30. 6. 2017.

Vánoční prázdniny budou od 23. 12. 2016 do 2. 1. 2017 (školka je tedy naposledy ve čtvrtek 22. 12. 2016)

Jarní prázdniny nebudou!

Provoz během letních prázdnin bude max. 14dní, a to jen na základě většího počtu zájemců (minimálně 10 dětí, avšak platit budou i ti, co MŠ navštěvovat nebudou)

Organizace dne:

7:00 -    8:00

příchod dětí, volná hra, rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou (individuální, skupinové i společné)

8:15 -    9:00

komunitní kruh, procvičování řečových dovedností, říkanky, zpívánky, ranní cvičení

9:00 -    9:15

dopolední svačina

9:15 -  10:00

plnění vzdělávacích cílů z RVP, činnosti dle týdenního programu (dramatická hra, pohybové a rytmické dovednosti, výtvarné a rukodělné činnosti)

10:00 - 11:30

pobyt venku

11:30 - 12:00

hygiena, příprava na oběd, oběd

12:30 - 14:00

odpočinek, relaxace

14:15 - 14:30

vstávání, hygiena, odpolední svačina

14:30 – 16:30

řízená nebo spontánní aktivita dětí, individuální procvičování a upevňování získaných vědomostí, odchod domů

Prosíme, dodržujte tyto časy pro příchod a vyzvedávání dětí:

Děti přichází v období mezi 7-8:00

Děti, které neobědvají se vyzvedávají v 11:30

Děti, které jdou po obědě se vyzvedávají mezi 12-12:30

Děti, které jdou po spaní se vyzvedávají mezi 14:30 – 16:30hod

Osobní konzultace s ředitelkou MŠ

Pondělí 8:00 – 9:00

Čtvrtek 12:00 – 12:30

 

Školné:

500Kč se platí každý měsíc na BÚ školy 405854389/0800, pod VS, což je RČ dítěte.

Předškolní děti mají dle zákona právo na bezplatnou docházku.

Stravné:

Svačina 9Kč, oběd 24Kč, odpolední svačina 7Kč

 

Vybírá p. Koksteinová vždy 15. v měsíci. 1. platba proběhne 17. 10. 2016 zpětně za měsíc září. Vybírá se mezi 7-7:45 nebo 12-15hod. Nebo nyní nově lze platit taktéž na BÚ 405854389/0800, pod VS (RČ dítěte).

 

Pokud nebudou tyto platby uhrazeny v daném termínu, nebude dítě přijato do té doby, než bude dluh uhrazen. Při druhém porušení platby považujeme toto za porušení školního řádu, a lze proto dítě vyloučit.

 

Prosíme rodiče, aby nám nezdržovali výuku pozdními příchody. Pokud se opozdíte, berte prosím ohled na ostatní děti a nevyřizujte si soukromé záležitosti a platby, ale nechte to třeba na odpoledne nebo jiný den.

 

Dodržujte, prosím, důkladně a důrazně pravidlo, že se s dítětem rozloučíte v šatně, zazvoníte na zvonek, dítě si přebere učitelka a s dítětem do třídy již nevstupujete. Stejné je to i při vyzvedávání. Nikdo nebude čekat na dítě ve třídě. Rodiče budou čekat zásadně JEN v šatně!

 

Při vybírání peněz, mohou rodiče maximálně ke stolku paní učitelky, která peníze vybere, zaznamená platbu a poté rodič opustí třídu. Děkujeme za pochopení.

 

S sebou do MŠ:

Zákaz vlastních hraček!!! Povolujeme pouze plyšáka, kterého si dítě dá ihned ráno do postýlky a nebude ho mít ve třídě, ale pouze na spaní.

 

- vhodné přezůvky (ne pantofle, ani tzv. crocsy) – pevnou obuv, kterou si dítě umí samo obout

- převlečení do třídy (pohodlné), popř. do šatny do pytlíku věci na převlečení v případě např. polití (hlavně trička a spodní prádlo)

- převlečení na ven (tepláková souprava)

- pláštěnka

- gumovky

- venkovní obuv

- zástěrka na výtvarné činnosti

- náhradní spodní prádlo, punčocháče, ponožky

- pyžamo

- pokrývka hlavy

- kelímek se zubní pastou a kartáčkem (podepsaný nebo se svojí značkou)

- kelímek na pití (plastový – podepsaný)

- malé děti si přinesou na postýlku pod prostěradlo velkou plínu nebo nepropustné prostěradlo

 

Vše PODEPSANÉ či označené svou značkou!

 

V průběhu měsíce září a poté v únoru dodat:

- 2 krabičky vytahovacích kapesníčků

- 1 obyčejné balené kapesníčky

- tekuté mýdlo

- toaletní papír (4role)

- ubrousky

- fixy (podepsané)

- předškoláci si donesou velký nelinkovaný sešit A4 (podepsaný)

 

V průběhu roku sbíráme:

  • Ruličky od toaletního papíru

  • Plastová vajíčka z kindervajíček

  • Sběr papíru

 

Rodiče se zavazují předat dítě do MŠ zcela zdravé, ne v době léčení. Zákonní zástupci jsou dle školského zákona povinni informovat školu o zdravotních obtížích svého dítěte. Pokud rodič opakovaně poruší tento zákon č. 561/2004 Sb., může mu hrozit v krajním případě i vyloučení z MŠ.

 

Neexistuje špatné počasí, existuje jen špatné oblečení. Proto oblékejte děti tak, abychom mohli chodit ven pokud možno za každého počasí.

 

Oslavy narozenin:

Rádi oslavíme narozeniny Vašich dětí. Klidně přineste bonbónky nebo cukrátka pro ostatní děti a my si rádi uděláme narozeninové dny. Nemusíte – není povinnost!!!

 

Sledujte neustále naše nástěnky a hlavně náš facebook Mateřská škola DUHA Třebusice!!!! Vše důležité a potřebné se dozvíte z nich.

Děkuji a přeji Vám i Vašim dětem krásné, naučné a pohodové chvíle v naší školce…

 

Za tým MŠ DUHA Třebusice Mgr. Lenka Honsová, ředitelka