Aktuality


Pálení ohňů

Na stránkách Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje je v sekci

EVIDENCE PÁLENÍ k dispozici on-line formulář pro nahlášení pálení.

https://paleni.izscr.cz/

Evidence slouží k ověření místa pálení, k rozlišení mezi nahlášeným ohněm a případným požárem., tj. aby hasiči nepokládali Váš oheň za požár.

 


Publikováno 27. 4. 2018 12:06

Zápis dětí do Mateřské školy DUHA Třebusice

 

 

 Srdečně zveme všechny děti a jejich rodiče k zápisu do naší MŠ. 

 

Zápis do MŠ DUHA Třebusice se koná ve čtvrtek 3.5.2018 v čase  16,30-18,30.

Tento den bude zároveň dnem otevřených dveří (ve  stejném čase).

 

 Dokumenty nutné k zápisu - rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

 Žádost o přijetí zákonný zástupce vyplní v MŠ.

 Výsledky zápisu budou zveřejněny do 14ti dnů ode dne zápisu.

 V případě jakýchkoliv dotazů jsme k dispozici - telefon (777 111 389), email   (msduhatrebusice@seznam.cz), osobně.

 

 Těšíme se na Vás.

 

 Tým MŠ DUHA.

 

Kritéria pro přijetí dětí do MŠ DUHA Třebusice

Ředitelka Mateřské školy DUHA Třebusice, se sídlem Třebusice 118, 273 41 Brandýsek, stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

  1. Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let, až do začátku povinné školní docházky. K předškolnímu vzdělávání se nepřijímají děti, které k 31. 8. daného roku nedovrší 2 let. Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (zákon 258/2000 Sb. – pravidelné očkování).

  2. Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením.

    * Ředitelka může přihlédnout při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ke zvýšené sociální potřebnosti dítěte vzniklé v důsledku nepříznivé sociální situace (může se jednat např. o dítě samoživitelky - samoživitele, osiřelé dítě, dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení apod.). S ohledem na zásadu součinnosti mezi správními orgány ředitelka požádá o posouzení odborných otázek souvisejících se sociální potřebnosti příslušné správní orgány.

    ** Do mateřské školy jsou přijímány děti mladší 3 let, u kterých je předpoklad, že zvládnou režim v MŠ a jsou samostatné:

1.     Dítě se samostatně oblékají a svlékají,

2.     Dítě se samostatně nají,

3.     Dítě je čistotné – bez plen,

4.     Dítě zvládá základní pravidla kulturně hygienických návyků.

Z tohoto důvodu budou tyto děti přijati na zkušební dobu 3 měsíce. Poté, co ředitelka MŠ rozhodne, že dítě splňuje veškerá kritéria a je schopní denní docházky do MŠ, bude mu uděleno Rozhodnutí o přijetí do MŠ na dobu neurčitou.

III.  V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) bude postupováno podle věku dítěte (data narození), kdy bude upřednostněno dítě starší.

Doložení skutečností k posouzení kritérií je v zájmu zákonného zástupce.

O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti vydané v den zápisu. Posuzovány budou pouze žádosti, které budou podány do předem určeného termínu (včetně potvrzeného evidenčního listu).

 

Proti rozhodnutí ředitelky školy lze následně podat písemné odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení u ředitelkyMateřské školy DUHA Třebusice a ta dále odešle toto odvolání dle § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu příslušnému správnímu orgánu.

 

  V Třebusicích dne 16. 7. 2017.

 

 Ing. Kateřina Matulová, Ph.D.


Publikováno 17. 4. 2018 7:57

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Třebusice

Na úřední desce byla zveřejněna pozvánka s programem na jednání zastupitelstva obce Třebusice, které se koná 23.4.2018 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Třebusice.


Publikováno 12. 4. 2018 7:17

Vyplnění žádosti o kompostér z dotace

Chtěli bychom upozornit, že uzávěrka vyplnění finálních žádostí o kompostéry končí dne 14.4.2018. Většina žadatelů z prvního kola dotazníku(průzkumu) ještě finální žádost, která bude součástí dotačního řízení, nevyplnila. Máte tak možnost ještě tento týden v úředních hodinách OÚ.

Pozor, nepleťte si "průzkum o kompostér zdarma", který se dostával jako příloha v prosincovém občasníku, s žádostí o kompostér, která je k dostání pouze osobně na OÚ!!! Náležitosti jsou takřka stejné, navíc můžete oproti předchozímu "průzkumu", vyplnit větší množství žádaných kompostérů + přibyl ještě jeden kompostér v nabídce o velikosti 2000 l.


Publikováno 9. 4. 2018 10:22

Česká pošta a.s. - pobočka Brandýsek - zavřeno

V úterý 10.4.2018 bude pobočka České pošty a.s. v Brandýsku celý den zavřená.

Důvodem uzavření je přerušení dodávky elektřiny v obci Brandýsek.


Publikováno 6. 4. 2018 13:34

Rozbor vody

V sekci "Vodovod v obci" byl zveřejněn laboratorní rozbor vody.


Publikováno 29. 3. 2018 8:05

Velikonoční dílna - fotogalerie

Velikonoční dílna 2018V neděli v odpoledních hodinách se konala v prostorách zasedací místnosti OÚ pro občany výtvarná dílna s velikonočním tématem. Jak celá akce probíhala se můžete podívat v krátké fotogalerii pod článkem.

25.3.2018 Velikonoční dílna


Publikováno 28. 3. 2018 23:39

Dotace „kompostéry“ – pokračování – podání žádosti

Po prvotním průzkumu ohledně získání kompostérů, pro občany Třebusic, díky dotačnímu řízení, přecházíme do druhého stádia celé akce, a to k oficiální žádosti každého občana o daný kompostér.

Fungovat celá akce bude stejně jako probíhalo 1.kolo průzkumu (vyjma webového formuláře, který již platit nebude), kdy každý, kdo chce požadovaný kompostér si vyplní žádost na OÚ, která však už nebude informační, ale konečná. O kompostér, který touto žádostí požádá, bude vedeno oficiální dotační řízení. Novinkou této žádosti je, že každý občan může mít na svoji nemovitost vedeno více kompostérů, oproti 1.kolu, které to zakazovalo. Dokonce kompostér může mít vlastník nemovitosti, který v obci nemovitost vlastní, ale nemá zde trvalé bydliště. Podmínkou dotace je, že kompostér bude 5 let sloužit na pozemku v k.ú. Třebusice.

Termín vyplnění žádosti na OÚ je 14.4.2018. Pokud dotace bude schválena, kompostéry budou k dispozici na jaře roku 2019.


Publikováno 27. 3. 2018 16:41

Přerušení dodávky elektřiny - DALŠÍ ZMĚNA

ČEZ Distribuce a.s. informuje, o další změně dodávky elektřiny.

Dodávka elektřiny bude přerušena 27.3.2018 od 8 do 15 hodin.

Holousy - čp 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9

Třebusice - čp 1 101 102 103 104 105 110 111 1136 116 118 119 124 126 129 131 135 136 137 138 141 145 146 148 17 18 2 21 22 24 3 33 34 4 44 47 48 49 57 58 60 61 63 64 67 69 7 70 72 73 74 75 76 77 78 79 8 83 84 9 90 91 93 95 96 97 98 99

Více informací naleznete v odkazu:

ODSTÁVKY


Publikováno 27. 3. 2018 9:08

Vynášení Morany ve fotogalerii

Vynášení Morany - Vítání jara20.března v odpoledních hodinách se konal ve spolupráci s MŠ DUHA průvod obcí "Vynášení Morany - Vítání jara". Po průvodu, který začal od MŠ a pokračoval s krátkými zastávkami obcí, kde děti odříkaly naučené básničky k přivolání jara, skončil ve sportovním areálu "na koupališti". Tam poté byla Morana zapálena a vhozena do nádrže, následně se zúčastnění mohli zahřát teplým čajem a sladkými koláčky. Fotografie z akce uvádíme pod článkem.

20.3.2018 Vynášení Morany - Vítání jara


Publikováno 23. 3. 2018 8:36