Aktuality


Uzavření Mateřské školy DUHA Třebusice

89950817_2571276666495366_8702733537138180096_n.jpg


Publikováno 16. 3. 2020 7:25

Usnesení vlády ČR Sbírka zákonů 83 a 84 - 90, opatření vlády

sb034-20-AK.pdf

sb0035-2020.pdf

Opatreni vlady.pdf


Publikováno 16. 3. 2020 6:56

Usnesení vlády ČR, Sbírka zákonů 75 - 81, 82

sb032-20-AK.pdf

sb033-20-AK.pdf

 


Publikováno 14. 3. 2020 8:24

Ministerstvo zdravotnictví ČR spustilo stránky ke koronaviru

V souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru v České republice spustilo Ministerstvo zdravotnictví ČR nové stránky https://koronavirus.mzcr.cz. Široká veřejnost zde najde aktuální statistiky o laboratorních vyšetřeních, informace a opatření vydaná v souvislosti s koronavirem. Stránky jsou průběžně aktualizovány.

 


Publikováno 14. 3. 2020 23:14

Dočasná změna u autobusové linky 620 - uzavírka ulic v Kralupech n.Vlt.

Informujeme o dopravním opatření pro autobusové linky PID z důvodu 1. etapy uzavírek komunikací Čechova a Přemyslova v Kralupech nad Vltavou.

Dopravního opatření bude probíhat od 17. 3. 2020 do 31. 8. 2020

     Týká se linek 316, 457 a 620.

Linka 620:

 výluka na lince 620 je zavedena od úterý 17. 3. 2020 do 31. 8. 2020

 linka je obousměrně vedena objízdnou trasou přes zastávku KnV, ČSAD

 linka neobsluhuje zastávky KnV, Čechova a KnV, U Požárního domu

 

Vývěska pro cestující a jízdní řád dotčené linky

620_JR_20201703.pdf

051-20-vývěska_Kralupy_uzavírky.pdf

 

 


Publikováno 13. 3. 2020 7:41

Vyhlášení krizového stavu - NOUZOVÝ STAV

Vláda ČR na návrh ministr vnitra schválila vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky. Nouzový stav je vyhlášen od 12.3.2020 od 14 hodin na dobu 30 dnů. 

Obecné informace
Nouzový stav se vyhlašuje na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.

Nouzový stav vyhlašuje vláda ČR svým usnesením. Vláda o vyhlášení nouzového stavu neprodleně informuje Poslaneckou sněmovnu, která může vyhlášení zrušit.

Doba trvání nouzového stavu je nejvýše 30 dnů. Prodloužit se může pouze po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny.

Nouzový stav se vyhlašuje jako zákon. Vyhlášení, prodloužení a zrušení nouzového stavu se oznamuje dalšími způsoby v místě obvyklými, zejména prostřednictvím hromadných informačních prostředků a místního rozhlasu.

V případě vyhlášení nouzového stavu mohou být dle krizového zákona č. 240/2000 Sb. na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu omezena některá práva a svobody.

Občanů ČR se vyhlášená krizová opatření mohou dotknout např. v povinnosti strpět zákaz vstupu, pobytu, pohybu ve vymezených objektech nebo rizikových oblastí z důvodu omezení šíření nákazy. Vyhlášená krizová opatření mohou být přijata k usměrnění spotřeby a dodávek zdravotních prostředků a léčiv a dalších věcných prostředků pro řešení situace, k přijetí opatření v dopravě, zajistí přednostní zásobování dětských, zdravotnických nebo sociálních zařízení či bezpečnostních soborů a složek IZS.

Sbírka zákonů:

sb030-20-AK.pdf.pdf

sb031-20.pdf

 

 


Publikováno 12. 3. 2020 15:07

Informace MŠMT ČR

Informace MŠMT ČR k nouzovému stavu naleznete v přiloženém dokumentu.

MŠMT ČR Informace k nouzovému stavu.pdf


Publikováno 13. 3. 2020 7:20

Zájezd do divadla 22.3.2020 je zrušen

Informujeme, že zájezd do Divadla Radka Brzobohatého na představení Parfém v podezření, který se měl uskutečnit 22.3.2020, je zrušen.

Uchovejte si, prosím, zakoupené vstupenky, dle slibu vedení divadla bude představení odehráno v náhradním termínu po skončení platnosti mimořádného opatření vlády.


Publikováno 11. 3. 2020 11:37

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10.3.2020

Zveřejňujeme mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10.3.2020.

MZDr - zákaz.pdf


Publikováno 10. 3. 2020 14:26

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Třebusice 18.3.2020

V sekci úředení deska byla zveřejněna pozvánka na jednání zastupitelstva obce, které se koná ve středu 18. března od 18 hodin v zasedací místnosti OÚ Třebusice.


Publikováno 10. 3. 2020 8:37