Česky English

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
25 26 27 28
Svatováclavské slavnosti na Budči 28. září 2023
29 30
Sběr elektrospotřebičů 30.9.2023
1
2 3 4 5 6 7
Gulášobraní v Zákolanech
8
9 10 11
Pravidelná podzimní deratizace 11.10.2023
12 13
Deskovky v knihovně
14
Výběr vodného za 4. čtvrtletí 2023
Draci a dýně v Zooparku Zájezd
15
Výběr vodného za 4. čtvrtletí 2023
Draci a dýně v Zooparku Zájezd
16
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Třebusice
17 18 19 20 21 22
23 24 25
Výdej dýní pro děti na vyřezání
26 27
9. vyprávění a promítání v Knovízi
28
Sběr elektrospotřebičů 28. 10.2023
Strašidelná ZOO
29
30 31
Třebusický Halloween
1 2 3 4
Sázíme stromy v ZOO Zájezd
5
Drobečková navigace

Úvod > Naše obec > Aktuality > Zápis dětí do Mateřské školy DUHA Třebusice

Zápis dětí do Mateřské školy DUHA Třebusice 

 

 Srdečně zveme všechny děti a jejich rodiče k zápisu do naší MŠ. 

 

Zápis do MŠ DUHA Třebusice se koná ve čtvrtek 3.5.2018 v čase  16,30-18,30.

Tento den bude zároveň dnem otevřených dveří (ve  stejném čase).

 

 Dokumenty nutné k zápisu - rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

 Žádost o přijetí zákonný zástupce vyplní v MŠ.

 Výsledky zápisu budou zveřejněny do 14ti dnů ode dne zápisu.

 V případě jakýchkoliv dotazů jsme k dispozici - telefon (777 111 389), email   (msduhatrebusice@seznam.cz), osobně.

 

 Těšíme se na Vás.

 

 Tým MŠ DUHA.

 

Kritéria pro přijetí dětí do MŠ DUHA Třebusice

Ředitelka Mateřské školy DUHA Třebusice, se sídlem Třebusice 118, 273 41 Brandýsek, stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

  1. Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let, až do začátku povinné školní docházky. K předškolnímu vzdělávání se nepřijímají děti, které k 31. 8. daného roku nedovrší 2 let. Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (zákon 258/2000 Sb. – pravidelné očkování).

  2. Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením.

    * Ředitelka může přihlédnout při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ke zvýšené sociální potřebnosti dítěte vzniklé v důsledku nepříznivé sociální situace (může se jednat např. o dítě samoživitelky - samoživitele, osiřelé dítě, dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení apod.). S ohledem na zásadu součinnosti mezi správními orgány ředitelka požádá o posouzení odborných otázek souvisejících se sociální potřebnosti příslušné správní orgány.

    ** Do mateřské školy jsou přijímány děti mladší 3 let, u kterých je předpoklad, že zvládnou režim v MŠ a jsou samostatné:

1.     Dítě se samostatně oblékají a svlékají,

2.     Dítě se samostatně nají,

3.     Dítě je čistotné – bez plen,

4.     Dítě zvládá základní pravidla kulturně hygienických návyků.

Z tohoto důvodu budou tyto děti přijati na zkušební dobu 3 měsíce. Poté, co ředitelka MŠ rozhodne, že dítě splňuje veškerá kritéria a je schopní denní docházky do MŠ, bude mu uděleno Rozhodnutí o přijetí do MŠ na dobu neurčitou.

III.  V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) bude postupováno podle věku dítěte (data narození), kdy bude upřednostněno dítě starší.

Doložení skutečností k posouzení kritérií je v zájmu zákonného zástupce.

O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti vydané v den zápisu. Posuzovány budou pouze žádosti, které budou podány do předem určeného termínu (včetně potvrzeného evidenčního listu).

 

Proti rozhodnutí ředitelky školy lze následně podat písemné odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení u ředitelkyMateřské školy DUHA Třebusice a ta dále odešle toto odvolání dle § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu příslušnému správnímu orgánu.

 

  V Třebusicích dne 16. 7. 2017.

 

 Ing. Kateřina Matulová, Ph.D.