Česky English

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Dokumenty, OZV a zákony

Dokumenty, OZV a zákony

Obecně závazné vyhlášky - platné

Platné vyhlášky jsou dle zákona zveřejněny na internetových stránkách - https://sbirkapp.gov.cz/vyhledavani

Název vyhlášky

k nahlédnutí

Účinnost od

OZV 1/2017 kterou se stanový společný školský obvod základní školy OZV 1 2017.pdf 3.10.2017
OZV 1/2020 o nočním klidu OZV 1 2020.pdf 13.3.2020
OZV 2/2020 kterou se ruší OZV. č. 1/2004 OZV 2 2020.pdf 13.3.2020
OZV 1/2021 kterou se ruší OZV č. 2/2008 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sport. a kult. podniků OZV 1 2021 .pdf  3.7. 2021 
OZV obce Třebusice o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci OZV_2023_2 -mistni-poplatek-za-odkladani-komunalniho-odpadu.pdf

1.1.2024 

OZV obce Třebusice o místním poplatku ze psů OZV_2023_3 -mistni-poplatek-ze-psu.pdf

1.1.2024

OZV obce Třebusice o stanovení obecního systému odpadového hospodářství OZV_2023_1 systém nakládání s odpady.pdf

1.1.2024

Důležité zákony a vyhlášky

 

Zákon Popis
Ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
Usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
Zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
Zákon č. 72/2012 Sb. o obcích - změny z r. 2012
Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
Zákon č. 250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Zákon č. 251/2016 Sb. Zákon o některých přestupcích
Zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon do 1.7. 2023
Zákon č. 283/2021 Sb. Stavební zákon
Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
Zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů
Zákon č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách
Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
Daňový řád
o pozemních komunikacích
o odpadech

Ostatní

Územní plán obce

       Zpráva o uplatňování ÚP Třebusice 2015 - 2020

       Vyhodnocení

       Územní plán obce

Závěrečný účet obce Třebusice za rok 2023

Závěrečný účet obce za rok 2023.pdf

  
Plán rozvoje sportu

Strategický plán obce