Informace pro rodiče ke školnímu roku 2019/2020

MŠ DUHA Třebusice

Třebusice 118

273 41 Brandýsek

IČ: 720 35 285

 

Zřizovatel: OÚ Třebusice

Ředitelka:                                                    Mgr. Lenka Honsová

Učitelka:                                                      Ing. Kateřina Matulová, Ph.D.

Asistentka:                                                  Martina Šedivá

Kuchařka:                                                    Edita Koksteinová

Školnice:                                                      Helena Neradová

 

Kontakty:

Tel. do MŠ:              602 676 018 (7-16:30) omluvenky

Tel. na ředitelku:   607 659 418 (nonstop) vážné problémy

e-mail:                      msduhatrebusice@seznam.cz

web:                                        www.trebusice.cz/ms

facebook:                 uzavřená skupina MŠ DUHA Třebusice (nutné zažádat o přijetí-možno přidat i příbuzné, jen nutné v MŠ nahlásit jejich uživatelská jména)

Organizace školního roku:

Provoz MŠ bude zahájen v pondělí 2. 9. 2019, denně 7:00 - 16:30 (mimo svátků, prázdnin).

Vánoční prázdniny:               23. 12. 2019 – 6. 1. 2020 (MŠ je tedy naposledy v pátek 20. 12. 2019 a znovu otevřena bude v pondělí 6. 1. 2020).

Podzimní a jarní prázdniny nebudou!

Školka v přírodě:                    pravděpodobně květen-červen 2020, bude upřesněno

Velikonoční prázdniny:         10. 4. – 13. 4. 2020 (v MŠ se sejdeme opět v úterý 14. 4. 2020)

Ukončení školního roku bude v úterý 30. 6. 2020.

Provoz během letních prázdnin bude max. 14 dní, a to jen na základě většího počtu zájemců (min. 10 dětí, avšak školné platit budou i ti, co MŠ navštěvovat nebudou).

Organizace dne

7:00 -    8:00

příchod dětí, volná hra, rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou (individuální, skupinové i společné)

8:00 -    8:45

komunitní kruh, procvičování řečových dovedností, říkanky, zpívánky, ranní cvičení

8:45 -    9:00

dopolední svačina

9:00 -  9:30

plnění vzdělávacích cílů z RVP, činnosti dle týdenního programu (dramatická hra, pohybové a rytmické dovednosti, výtvarné a rukodělné činnosti)

9:30 - 11:30

pobyt venku

11:30 - 12:00

hygiena, příprava na oběd, oběd

12:00 - 12:30

vyzvedávání dětí

12:30 - 14:00

čtení pohádky, odpočinek, relaxace

14:00 - 14:30

vstávání, hygiena, odpolední svačina

14:30 – 15:00

řízená činnost, plnění cílů z RVP dle týdenních plánů

15:00 – 16:30

Volné hry, spontánní aktivita dětí, individuální procvičování a upevňování získaných vědomostí, odchod domů

Děti přichází v čase mezi 7:00 – 8:00.

Děti, které neobědvají, se vyzvedávají v 11:30.

Děti, které jdou po obědě, se vyzvedávají mezi 12:00 – 12:30.

Děti, které jdou po spaní, se vyzvedávají mezi 15:00 – 16:30.

 

Konzultační hodiny rodičů s paní ředitelkou budou vždy na základě předešlé domluvy nebo během září budou vyvěšeny konzultační hodiny na nástěnce v MŠ. K dispozici je paní ředitelka na telefonu kdykoliv.

Školné:

500Kč se platí každý měsíc na BÚ školy 405854389/0800, VS – RČ dítěte. Úhrada do 15. dne v daném měsíci (první platba v září). Předškolní děti mají dle zákona právo na bezplatnou docházku bez výjimky.

 

Stravné:

Dopolední svačina 9Kč, oběd 25Kč, odpolední svačina 9Kč.

Souhlas s inkasem do výše 1.000Kč / měsíc k BÚ: 405854389/0800. Stravné se bude strhávat vždy od 1. do 15. dne v následujícím měsíci (první platba v říjnu).

O aktuální výši stravného budou rodiče informováni pravidelně emailem a na nástěnce v MŠ.

 

Pokud nebudou tyto platby uhrazeny v daném termínu, nebude dítě přijato do té doby, než bude dluh uhrazen. Při druhém porušení platby považujeme toto za porušení školního řádu, a lze proto dítě vyloučit.

 

DĚKUJEME,

TÝM MŠ DUHA