Informace pro rodiče ke školnímu roku 2018/2019

MŠ DUHA Třebusice

Třebusice 118

273 41 Brandýsek

IČ: 720 35 285

 Zřizovatel: OÚ Třebusice

 

Ředitelka:                          Ing. Kateřina Matulová, Ph.D.

Učitelky:                            Lucie Veselá, DiS.

                                           Martina Šedivá

Kuchařka:                          Edita Koksteinová

Školnice:                          Helena Neradová

 

Kontakty:

Tel. do MŠ:             602 676 018 (7-16:30) omluvenky

Tel. na ředitelku:   777 111 389 (nonstop) vážné problémy

e-mail:                    msduhatrebusice@seznam.cz

web:                       www.trebusice.cz/ms

facebook:              Mateřská škola DUHA Třebusice

                               MŠ DUHA Třebusice  (uzavřená skupina)

 

Organizace školního roku:

Provoz MŠ bude zahájen 3. 9. 2018 denně 7:00 - 16:30 (mimo svátků, prázdnin).

Vánoční prázdniny:                24. 12. 2018 – 2. 1. 2019 (MŠ je tedy naposledy v pátek 21. 12. 2018 a znovu otevřena                                                       bude ve čtvrtek 3. 1. 2019)

Jarní prázdniny nebudou!

Školka v přírodě:                    1. 4. - 5. 4. 2019 v NSEV Kladno - Čabárna

Velikonoční prázdniny:          19. 4. – 22. 4. 2019 (v MŠ se sejdeme opět 23. 4. 2019)

Ukončení školního roku bude dne 28. 6. 2019. Provoz během letních prázdnin bude max. 14 dní, a to jen na základě většího počtu zájemců (min. 10 dětí, avšak školné platit budou i ti, co MŠ navštěvovat nebudou).

 

Konzultační hodiny rodičů s paní ředitelkou budou vždy v úterý v čase 10:00 – 12:00, popř. jindy dle předchozí domluvy. K dispozici je paní ředitelka na telefonu kdykoliv.

 

Školné

500Kč se platí každý měsíc na BÚ školy 405854389/0800, VS – RČ dítěte.

Úhrada do 15. dne v daném měsíci (první platba v září).

Předškolní děti mají dle zákona právo na bezplatnou docházku bez výjimky.

 

Stravné

Dopolední svačina 9Kč, oběd 25Kč, odpolední svačina 9Kč.

Souhlas s inkasem do výše 1.000Kč / měsíc k BÚ: 405854389/0800, VS – rodné číslo dítěte.

Stravné se bude strhávat vždy od 1. do 15. dne v následujícím měsíci (první platba v říjnu).

O aktuální výši stravného budou rodiče informováni pravidelně emailem a na nástěnce v MŠ.

 

Pokud nebudou tyto platby uhrazeny v daném termínu, nebude dítě přijato do té doby, než bude dluh uhrazen.

Při druhém porušení platby považujeme toto za porušení školního řádu, a lze proto dítě vyloučit.

 

DĚKUJEME,

TÝM MŠ DUHA

Respektování pravidel provozu MŠ

Milí rodiče,

Dodržujte, prosím, pravidlo, že se se svým dítětem rozloučíte v šatně, u stolečku nám pouze oznamte, jaký je plán daného dne s vyzvednutím.

Nikdo nejsme dokonalí, a proto chápeme, pokud se občas opozdíte s příchodem do MŠ. Rádi bychom Vás však poprosili, abyste přitom nenarušovali výuku ostatním dětem.

Dále Vás prosíme, abyste věnovali pozornost věcem, které si děti nosí do MŠ – mohou si s sebou přinést plyšáka na spaní, kterého si ale dají hned ráno do boxu k pyžámkům. Prosíme zejména holčičky (a jejich rodiče), aby nenosily zbytečné ozdoby navíc – malovátka, náramky, náhrdelníky, apod. Hrozí nebezpečí úrazu či přenosu infekčních nemocí. Kluci ať nechají doma panáčky, lego, apod.

Chodíme ven za každého počasí – prosíme Vás, aby děti měly v šatně dostatečné zásoby náhradního oblečení a oblečení na ven aby odpovídalo aktuálním povětrnostním podmínkám. Na čerstvém vzduchu trávíme hodně času, min. 2 hodiny denně (pokud to situace umožňuje), proto sledujte předpověď počasí a své děti vhodně oblékejte.

 Častým problémem v ranních hodinách je i parkování před budovou MŠ a na protějším pozemku. Prosíme, pokud Vám to čas dovolí, parkujte nejlépe na parkovišti dole u hřiště – cesta tam a zpět nezabere více jak pět minut a alespoň se protáhnete a popovídáte ještě se svým dítkem. Zamezíme tak zbytečným problémům se sousedy MŠ.

 V neposlední řadě Vás všechny prosíme o sledování zdravotního stavu svého dítěte a ohleduplnost vůči ostatním rodinám. Všichni musíme chodit do práce a rýma jednoho dítěte může způsobit značné komplikace v rodinách ostatních, pokud se nakazí další děti. I když se jedná o komplikaci, ponechte raději své dítě doma, pokud může být infekční pro ostatní. I nás pochopte, pokud uznáme za vhodné a doporučíme odvést si dítě zpět domů.

 

 Předem děkujeme všem rodičům za respektování pravidel naší MŠ.

 Tým MŠ DUHA