Celoroční plán akcí 2018/2019

Září

 • Návštěva farmy Agrobos Slatina
 • Zahradní party – uvítání nových dětí v MŠ
 • Zoopark v Olovnici

Říjen

 • Cvičení dětí v MŠ
 • Divadlo v Brandýsku „O statečném Kováři Mikešovi“
 • Dýňování s rodiči + Halloweenské strašení
 • Vánoční focení s panem Romanem Chudým

Listopad

 • Martin, výlet do lesa, procházka
 • Divadlo Lampion Kladno „Pračlovíček“
 • Workshop „Zvířecí obludky“

Prosinec

 • Příchod sv. Barbory
 • Návštěva Mikuláše, čerta a anděla v MŠ
 • Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Třebusicích, vystoupení dětí (básničky, koledy aj.)
 • Vánoční besídka

Leden

 • Zimní olympiáda (společně s okolními školkami)
 • Tříkrálový průvod po Třebusicích

Únor

 • Karneval, Masopust přehlídka všech možných masek, diskotéka
 • Valentýnská dílna pro děti a jejich tatínky, ale maminky, babičky nebo dědové budou také vítáni
 • Letiště Praha
 • Hvězdárna Slaný

Březen

 • Návštěva předškoláků ZŠ Slatina a ZŠ Brandýsek
 • Vítání jara – vynášení zimy (Morana)
 • Návštěva paní učitelky ze ZŠ – beseda s rodiči předškoláků (informace k nástupu/zápisu do ZŠ)
 • Měsíc knihy – návštěva knihovny na Kladně

Duben

 • Dopravní dopoledne
 • Čarodějnický rej v MŠ
 • Přespávání v MŠ
 • Království železnic Praha

Květen

 • Zápis do MŠ
 • Výlet do přírody (divoká Šárka Praha, popřípadě jiné místo)
 • Focení dětí a předškoláků se šerpami (fotograf pan Chudý)
 • Divadlo Spejbla a Hurvínka v Praze

Červen

 • Den dětí
 • Závěrečná besídka a rozloučení s předškoláky (pasování)
 • Školka v přírodě  

 

Akce budeme v průběhu školního roku upřesňovat a doplňovat. Potřebné informace budou vždy včas zveřejněny na nástěnce v MŠ, na webu MŠ a v uzavřené skupině MŠ na FB.

                                          Tým MŠ DUHA