Organizace dne

7:00 -    8:00

příchod dětí, volná hra, rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou (individuální, skupinové i společné)

8:15 -    9:00

komunitní kruh, procvičování řečových dovedností, říkanky, zpívánky, ranní cvičení

9:00 -    9:15

dopolední svačina

9:15 -  10:00

plnění vzdělávacích cílů z RVP, činnosti dle týdenního programu (dramatická hra, pohybové a rytmické dovednosti, výtvarné a rukodělné činnosti)

10:00 - 11:30

pobyt venku

11:30 - 12:00

hygiena, příprava na oběd, oběd

12:30 - 14:00

odpočinek, relaxace

14:15 - 14:30

vstávání, hygiena, odpolední svačina

14:30 – 16:30

řízená nebo spontánní aktivita dětí, individuální procvičování a upevňování získaných vědomostí, odchod domů

Děti přichází v čase mezi 7:00 – 8:00.

Děti, které neobědvají, se vyzvedávají v 11:30.

Děti, které jdou po obědě, se vyzvedávají mezi 12:00 – 12:30.

Děti, které jdou po spaní, se vyzvedávají mezi 14:30 – 16:30.