Informace pro rodiče ke školnímu roku 2023/2024

MŠ DUHA Třebusice

Třebusice 118

273 41 Brandýsek

IČ: 720 35 285

 

Zřizovatel:                                                              OÚ Třebusice

Ředitelka:                                                                Mgr. Lenka Honsová

Učitelka:                                                                  Bc. Kristýna Kosová

Kuchařka:                                                                Edita Koksteinová

Školní asistentka:                                                 Šárka Geschnabelová

Školnice, asistentka učitele, učitelka:            Helena Neradová

 

Kontakty:

Tel. do MŠ:              602 676 018 (7-16:30) omluvenky

Tel. na ředitelku:   607 659 418 vážné problémy

 

e-mail:                      msduhatrebusice@seznam.cz

web:                                 www.trebusice.cz/ms

 

facebook:                 uzavřená skupina MŠ DUHA Třebusice (nutné zažádat o přijetí, členy rodiny prosím dopředu nahlásit, aby byli do skupiny vpuštěny)

 

Organizace školního roku:

Provoz MŠ bude zahájen v pondělí 4. 9. 2023, denně 7:00 - 16:30 (mimo státních svátků a letních prázdnin).

Podzimní, vánoční a jarní prázdniny v MŠ nejsou.

Ukončení školního roku bude v pátek 28. 6. 2024.

Letní prázdniny: MŠ v provozu v případě zájmu 1. – 12. 7. 2024

 

Organizace dne

7:00 - 8:00

příchod dětí, volná hra, rozvíjení podnětů nabídnutých paní učitelkou

8:00 - 8:45

komunitní kruh, procvičování řečových dovedností, říkanky, zpívánky, ranní cvičení, plnění vzdělávacích cílů z RVP, činnosti dle třídního vzdělávacího programu

8:45 - 9:00

dopolední svačina

9:00 - 9:30

dramatická hra, pohybové a rytmické dovednosti, výtvarné a rukodělné činnosti

9:30 - 11:30

pobyt venku

11:30 - 12:00

hygiena, příprava na oběd, oběd

12:00 - 12:30

vyzvedávání dětí po obědě

12:00 - 14:00

odpočinek, relaxace

14:00 - 16:30

vstávání, hygiena, odpolední svačina, nabídka k činnosti dle programu, individuální aktivita dětí, individuální procvičování a upevňování získaných vědomostí, volné hry, odchod domů

Děti přichází v čase mezi 7,00 – 8,00.

Děti, které neobědvají, se vyzvedávají v 11,30.

Děti, které jdou po obědě, se vyzvedávají mezi 12,00-12,30.

Děti, které jdou po spaní, se vyzvedávají mezi 14,00 – 16,30.

Předškolní vzdělávání probíhá denně 8-12hod.

[1]

Konzultační hodiny rodičů s paní ředitelkou budou vždy po předchozí domluvě.

Školné:

600Kč se platí každý měsíc na BÚ školy 405854389/0800, VS – RČ dítěte. Úhrada do 15. dne v daném měsíci (první platba v září). Předškolní děti mají dle zákona právo na bezplatnou docházku bez výjimky.

 

Stravné:

Dopolední svačina 13Kč, oběd30Kč, odpolední svačina 13Kč.

Souhlas s inkasem do výše 1.300Kč / měsíc k BÚ: 405854389/0800. Stravné se bude strhávat vždy od 1. do 15. dne v následujícím měsíci (první platba v říjnu).

 

O aktuální výši stravného budou rodiče informováni pravidelně emailem a na nástěnce v MŠ.

 

Pokud nebudou tyto platby uhrazeny v daném termínu, nebude dítě přijato do té doby, než bude dluh uhrazen. Při druhém porušení platby považujeme toto za porušení školního řádu, a lze proto dítě vyloučit.

 

Respektování pravidel provozu MŠ

Milí rodiče,

Dodržujte, prosím, pravidlo, že se se svým dítětem rozloučíte v šatně, u stolečku nám pouze oznamte, jaký je plán daného dne s vyzvednutím.

Nikdo nejsme dokonalí, a proto chápeme, pokud se občas opozdíte s příchodem do MŠ. Rádi bychom Vás však poprosili, abyste přitom nenarušovali výuku ostatním dětem.

Dále Vás prosíme, abyste věnovali pozornost věcem, které si děti nosí do MŠ – mohou si s sebou přinést plyšáka na spaní, kterého si ale dají hned ráno do boxu k pyžámkům. Prosíme zejména holčičky (a jejich rodiče), aby nenosily zbytečné ozdoby navíc – malovátka, náramky, náhrdelníky, řetízky, apod. Hrozí nebezpečí úrazu či přenosu infekčních nemocí. Kluci ať nechají doma panáčky, lego, apod.

Chodíme ven za každého počasí – prosíme Vás, aby děti měly v šatně dostatečné zásoby náhradního oblečení a oblečení na ven aby odpovídalo aktuálním povětrnostním podmínkám. Na čerstvém vzduchu trávíme hodně času, min. 2 hodiny denně (pokud to situace umožňuje), proto sledujte předpověď počasí a své děti vhodně oblékejte.

Častým problémem v ranních hodinách je i parkování před budovou MŠ a na protějším pozemku. Prosíme, pokud Vám to čas dovolí, parkujte nejlépe na parkovišti dole u hřiště – cesta tam a zpět nezabere více jak pět minut a alespoň se protáhnete a popovídáte ještě se svým dítkem. Zamezíme tak zbytečným problémům se sousedy MŠ.

V neposlední řadě Vás všechny prosíme o sledování zdravotního stavu svého dítěte a ohleduplnost vůči ostatním rodinám. Všichni musíme chodit do práce a rýma jednoho dítěte může způsobit značné komplikace v rodinách ostatních, pokud se nakazí další děti. I když se jedná o komplikaci, ponechte raději své dítě doma, pokud může být infekční pro ostatní. I nás pochopte, pokud uznáme za vhodné a doporučíme odvést si dítě zpět domů.

 

Předem děkujeme všem rodičům za respektování pravidel naší MŠ.

 

Tým MŠ DUHA

Seznam věcí do MŠ

 

-        vhodné přezůvky (ne pantofle, crocsy) s bílou podrážkou, které si dítě umí samo obout,

-        pohodlné převlečení do třídy

-        náhradní převlečení do šatny (triko, tepláky / legíny, spodní prádlo, ponožky)

-        převlečení na ven

-        pokrývka hlavy

-        gumovky

-        zástěrka na výtvarné činnosti (nejlépe pogumovaná, např. z Ikea)

-        pyžamo

-        venkovní obuv

-        plastový kelímek na pití na ven (malý s ouškem)

-        kartáček na zuby

 

 

V průběhu měsíce září prosíme rodiče o dodání následujících věcí:

-        2 krabičky vytahovacích kapesníčků

-        balení kapesníčků (celé balení)

-        toaletní papír (4 role)

-        ubrousky (1 balení)

-        vlhčené ubrousky (1 balení)

-        pastelky (podepsané, silné, dlouhé, TROJHRANNÉ)

 

V průběhu roku již Nesbíráme ani papír, ani baterie, ani tonery. Raději uvítáme finanční dar. Děkujeme za pochopení.

 


[1] S ostatními dětmi je denně pracováno dle jejich věku. Je jim pro každou věkovou skupinu nabízena příslušná dělená aktivita. V naší MŠ probíhá organizace MODRÉ děti (předškoláci), ŽLUTÉ děti (děti 2 - 3 roky) a ČERVENÉ děti (děti 4 - 5let).