Informace pro rodiče ke školnímu roku 2021/2022

MŠ DUHA Třebusice

Třebusice 118

273 41 Brandýsek

IČ: 720 35 285

 

Zřizovatel: OÚ Třebusice

Ředitelka:                                                                Mgr. Lenka Honsová

Učitelka:                                                                  Bc. Kristýna Kosová

Kuchařka:                                                                Edita Koksteinová

Školní asistentka:                                                   Šárka Geschnabelová

Školnice, asistentka učitele, učitelka:                   Helena Neradová

 

Kontakty:

Tel. do MŠ:              602 676 018 (7-16:30) omluvenky

e-mail:                      msduhatrebusice@seznam.cz

web:                              www.trebusice.cz/ms

 

Organizace školního roku:

Provoz MŠ bude zahájen ve středu 1. 9. 2022, denně 7:00 - 16:30 (mimo svátků a prázdnin).

 

Státní svátky: 28. 9. 2022 (středa), 28. 10. 2022 (pátek), 17. 11. 2022 (čtvrtek), 1. a 8. 5.2023 (pondělí)

Ukončení školního roku bude v úterý 30. 6. 2023.

Provoz během letních prázdnin : MŠ uzavřena z důvodu rekonstrukce školní jídelny

Organizace dne

 

7:00 -    8:00

příchod dětí, volná hra, rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou (individuální, skupinové i společné)

8:00 -    8:45

komunitní kruh, procvičování řečových dovedností, říkanky, zpívánky, ranní cvičení

8:45 -    9:00

dopolední svačina

9:00 -  9:30

plnění vzdělávacích cílů z RVP, činnosti dle týdenního programu (dramatická hra, pohybové a rytmické dovednosti, výtvarné a rukodělné činnosti)

9:30 - 11:30

pobyt venku

11:30 - 12:00

hygiena, příprava na oběd, oběd

12:30 - 14:00

odpočinek, relaxace

14:00 - 14:30

vstávání, hygiena, odpolední svačina

14:30 – 16:30

řízená nebo spontánní aktivita dětí, individuální procvičování a upevňování získaných vědomostí, odchod domů

Děti přichází v čase mezi 7:00 – 8:00.

Děti, které neobědvají, se vyzvedávají v 11:30.

Děti, které jdou po obědě, se vyzvedávají mezi 12:00 – 12:30.

Děti, které jdou po spaní, se vyzvedávají mezi 15:00 – 16:30.

Předškolní vzdělávání: denně 8-12hod

 

Konzultační hodiny rodičů s paní ředitelkou budou vždy po předchozí domluvě.

Školné:

600Kč se platí každý měsíc na BÚ školy 405854389/0800, VS – RČ dítěte. Úhrada do 15. dne v daném měsíci (první platba v září). Předškolní děti mají dle zákona právo na bezplatnou docházku bez výjimky.

 

Stravné:

Dopolední svačina 13Kč, oběd 30Kč, odpolední svačina 13Kč.

Souhlas s inkasem do výše 1.300Kč / měsíc k BÚ: 405854389/0800. Stravné se bude strhávat vždy od 1. do 15. dne v následujícím měsíci (první platba v říjnu). BÚ, ze kterého bude platba strhávána prosím vyplnit do dokumentu: Souhlas rodičů pro školní rok 2022/23.

O aktuální výši stravného budou rodiče informováni pravidelně emailem a na nástěnce v MŠ.

 

Pokud nebudou tyto platby uhrazeny v daném termínu, nebude dítě přijato do té doby, než bude dluh uhrazen. Při druhém porušení platby považujeme toto za porušení školního řádu, a lze proto dítě vyloučit.

 

DĚKUJEME,

TÝM MŠ DUHA