ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

 

MŠ DUHA Třebusice

 

školní rok 2019/2020

 

Účinnost od 2. 9. 2019

 

Tajemství cestovního kufříku


I. PODZIM KOLEM NÁS
II. ZIMNÍ RADOVÁNKY
III. PROBOUZENÍ JARA 
IV. LETNÍ RADOVÁNKYI. Podzim kolem nás (časový plán 12týdnů)
Školka a my: Adaptace na nové prostředí školky

Seznamujeme se svými novými kamarády a s paními  učitelkami, učíme se, jak si společně hrát, uklízet a spinkat.
Plody podzimu:
Seznamujeme se s plody přírody na různých místech (zahrada, les, pole). Řekneme si o zvířátkách, kde bydlí a co na podzim dělají.

Navštívíme zdejší farmu, pojedeme do zoo, na Čabárně zjistíme, co se děje s jablíčkem během roku, s rodiči vyrobíme společně dýně, budeme mít workshop týkající se včeliček a výroby medu.
Učíme se barvy.


II. Zimní radovánky (časový plán 12 týdnů)

Povídáme si o vánočních zvycích – proč se slaví a kdy, učíme se koledy, povídáme si o vánočních dárcích. Navštíví nás sv. Barborka, Mikuláš s Čertem – pro ty se naučíme básničku. Připravujeme se na Vánoční besídku a vystoupení u vánočního stromku ve vesnici, těšíme se na Ježíška.

Naučíme se, co dělají zvířátka během zimního spánku a co se děje s přírodou během zimy. Zvířátkům vyrobíme krmítko.

Podíváme se do knihovny.

Uspořádáme zimní olympiádu (když napadne sníh), koulujeme se, sáňkujeme, postavíme sněhuláka.

Předškoláci navštíví základní školu.

Učíme se, co je to profese / povolání, kde rodiče pracují a co dělají.

Poznáváme lidské tělo. Povídáme si o počasí, o zdraví, co dělat, abychom byli zdraví a jak se postarat o nemocné, jak nám pomůže ovoce a zelenina. Přijedou za námi Záchranáři, aby nás naučili, jak pomoci sobě i ostatním při úrazu či zranění. Při workshopu zjistíme, jaké smysly máme a jak je používáme.

Pro maminky s tatínky vyrobíme přáníčko. Povídáme si o rodině.

III. Probouzení jara (časový plán 12 týdnů)
Přivítáme jaro a rozloučíme se ze zimou. Uspořádáme karneval (masopust).

Objevujeme, jak se po zimě probouzí a mění příroda – co se děje se zvířátky, kytičkami a stromy. Poznáváme mláďátka jednotlivých zvířat. Jedeme do ekologického centra na školku v přírodě. Také se podíváme do Národního muzea na expozici Archa Noemova, kde zjistíme další informace o jednotlivých zvířátkách.

Vítáme sluníčko, podíváme se do hvězdárny, zjistíme, jak se střídá den a noc.

Učíme se základní pravidla silničního provozu, povídáme si o dopravních prostředcích. Uděláme si výlet na letiště.

Připravujeme se na Velikonoce a naučíme se jarní říkanky, povídáme si o lidových zvycích. Při workshopu vyrobíme velikonočně laděné dekorace.

Měsíc knih (čteme, vyprávíme a hrajeme pohádky) – přespíme ve školce – Noc s Andersenem.

Uspořádáme čarodějnický rej.


IV. Letní radovánkyí( časový plán 4-8 týdnů)
Shrneme si, co jsme se za letošní rok naučili.

Povídáme si o vztazích – kdo jsou mí kamarádi, jak se k sobě chováme.

Učíme se, jak se žije kolem nás, jak se chovat k přírodě a k planetě.

Povídáme si o tom, jak se těšíme na prázdniny a co nejraději o prázdninách děláme.

Uspořádáme letní olympiádu.

Připravujeme se na akci Vítání občánků a na závěrečnou besídku a vyřazení předškoláků, slavíme Den dětí.

 

 

Všechny bloky budou prokládány písničkami, básničkami, výtvarnými technikami, výkresy a výtvory příznačnými ročnímu období a přírodními materiály, které se v onen čas vyskytují.

 

 

…………………………………………………………………………………………..

Mgr. Lenka Honsová, ředitelka MŠ DUHA Třebusice