Veškeré potřebné dokumenty (ŠVP, ŠŘ, TVP, směrnice, atd.) jsou zaslány zákonným zástupcům na e-mail vždy před zahájením nového školního roku, nebo v případě změny, nebo na vyžádání.

Taktéž jsou dostupné v budově MŠ.