MŠ Duha logo.jpg


Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 ze dne 14. 5. 2024

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 ze dne 14. 5. 2024    
Pořadové číslo Výsledek přijímacího řízení    
1 Přijat/a    
2 Přijat/a    
3 Přijat/a    
7 Přijat/a    
8 Přijat/a    
9 Přijat/a    
11 Přijat/a    
12 Přijat/a    
       
V Třebusicích dne 20. května 2024   Mgr. Lenka Honsová, ředitelka

Prosíme do 30. 5. 2024 dodat řádně vyplněné lékařské potvrzení (formulář v MŠ)

 

Dne 30. 5. 2024 7-16:30 si vyzvedněte Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí.

 

11. 6. 2024 v 17hod třídní schůzka v MŠ DUHA Třebusice