Česky English

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
28 29 30 31 1
Anketa letní kino pátek 1.9.
Letní kino v pátek 1.9. "Zakletá jeskyně"
2 3
4 5 6
Slam Poetry Show
7 8
Výběr za vodu
Ukončení léta - disco pro děti, letní kino a disco pro dospělé
9
Kontejnery na rozměrný komunální a nebezpečný odpad
Výběr za vodu
10
Výběr za vodu
Zoolympiáda v ZOO Zájezd
11
Odečet elektroměrů
Pražírna kvíz
12
Odečet elektroměrů
13 14 15 16 17
18
Zasedání zastupitelstva obce Třebusice
19 20
Noc literatury
21 22 23
10. MILITARY DEN v Brandýsku
24
Kouzla v ZOO Zájezd
25 26 27 28
Svatováclavské slavnosti na Budči 28. září 2023
29 30 1
Drobečková navigace

Úvod > Naše obec > Třebusický občasník > 2006 > 2006_druhý

Třebusický občasník

Číslo 2/2006

Setkání s Mikulášem

Prostranství před třebusickým obecním úřadem se stalo na sobotní prosincové odpoledne hlavním místem, kam směřovala většina místních dětí. Po třetí hodině odpolední šly vyčkávat Mikuláše s čertem a andělem. Po vydání mikulášských tolarů, které zaručovaly osobní setkání se všemitřemi návštěvníky, následovalo poslední potrénování básničky nebo písničky a "šlo se naostro". Každé dítě si odneslo za své "výkony" sladké odměny (adventní kalendář, perník atd.) a poté mohlo už přihlížet se svými rodiči jak Mikuláš rozsvítil svojí kouzelnou berlí vánoční strom.
…děkujeme ,bohužel, anonymnímu autorovi za veršovaný ohlas na tuto akci, který nás velice potěšil. Jelikož nebyl jediný, máme další motivaci pro podobné akce…

Futsalový oddíl PK Třebusice si Vás dovoluje pozvat na 14.ročník VÁNOČNÍHO TURNAJE v malé kopané, který se koná 25.prosince od 9.hod. v místním areálu na koupališti

Rozpočet pro rok 2007 schválen

Na svém zasedání dne 22.11.2006 zastupitelstvo schválilo rozpočet obce pro rok 2007, který počítá s příjmy ve výši 3 588 500,- Kč a výdaji 3 415 800,- Kč. V příjmové kapitole není uvažováno s účelovými dotacemi, jejichž použití je striktně vymezeno účelem poskytnutí. Jak je patrno z výše uvedených čísel, předpokládáme přebytkový rozpočet a navíc můžeme počítat i s uspořenými zdroji z roku 2006, které by mohly představovat dalších cca 400 000,- Kč. Lze tedy očekávat v roce 2007 další postupné zvelebování obecních prostor, neboť nejvyšší položka výdajů je plánována na výstavbu a údržbu místních sítí, kam lze zařadit i v minulém čísle občasníku avizovanou rekonstrukci rozhlasu. Obec nepracuje s žádnými dluhy ani půjčkami, v současné době provádíme sondáž směrem ke zdrojům nejenom v rámci dotací České republiky, ale i možnosti využití fondů Evropské unie. Schválený rozpočet je vyvěšen na obvyklých místech, případné dotazy lze zodpovědět na OÚ v úředních hodinách.

Úprava ceny za odběr vody

Podle sdělení dodavatele pitné vody, společnosti VEOLIA a.s., dochází k mírnému zvýšení ceny vody pro další období, což pro obyvatele naší obce, kteří odebírají vodu,  představuje částku 18,- Kč/m3. Současně s touto informací vyzýváme několik posledních majitelů přípojek k úhradě odebrané vody za období od 05/2006 na obecním úřadě. Další úhrady budou již za zvýšené ceny. Protože se neustále zvyšuje rozdíl mezi vybranými prostředky a spotřebou vody, bude v souladu se zákonem o provozování vodovodů provedena certifikace vodoměrů. Chceme tímto upozornit majitele přípojek, kteří dosud nevykázali žádný odběr, aby na OÚ případný odběr nahlásili a finančně vyrovnali. Pokud bude i nadále tento nepříznivý trend pokračovat, situace nás může donutit předat vodohospodářství a.s. Veolia, potom lze ale očekávat trochu jinou cenu za 1m3 a trochu jiné sankce.

Aktuality

I nadále můžete nahlašovat známky na popelnice, nově je možnost objednat červenou známku tj.svoz každý týden celoročně za cenu 1 640,- Kč, je ale třeba minimálně 20 zájemců v obci. Všem lidem dobré vůle přejeme klidné prožití Vánočního času a šťastný rok 2007, pevné zdraví, osobní a pracovní úspěchy.

 

Vydáno dne 18.12.2006

zpracovala redakce + zastupitelstvo