Česky English

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6
Oslavy 78. výročí osvobození - Klub vojenské historie Brandýsek
Roots festival ZOO Zájezd
7
Oslavy 78. výročí osvobození - Klub vojenské historie Brandýsek
8
Pozvánka do ZOO Zájezd
9 10
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Třebusice
11 12 13 14
15 16 17 18 19
Divadelní představení v Brandýsku
20
Želví den v ZOO zájezd
21
22 23
Očkování psů proti vzteklině
Uzavírka v Zákolanech
Odkalení vodovodu
24
Uzavírka v Zákolanech
25 26 27
Sběr elektrospotřebičů 27. 5. 2023
Country Dřetfest
Koncert v Kolči
28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Dotace v obci

Dotace v obci


mmr_cr_rgb.jpg

Oprava povrchu místní komunikace 3C - Třebusice (rok 2021)

Stručný popis projektu: Při opravě byly odstraněny původní rozbité žlábky. Nové žlábky byly navedeny do šachet. Šachty byly opraveny a osazeny novými mřížemi. Byl odfrézován původní kryt a nahrazena část podkladních vrstev štěrkodrtí. Na sanovaný podklad byl položen podkladní asfaltobeton, spojovací postrřik a vrchí asfaltobetonový koberec.

Výsledek projektu: Opravou komunikace byla snížena prašnost, hlučnost a vyřešeno nefunkční odvodnění.

Oprava povrchu místní komunikace 3C Třebusice byla realizována za přispění prostředků státní rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

 

Rekonstrukce OÚ Třebusice (rok 2021)

Stručný popis projektu: Přístavba vstupu byla zbourána a byl vybudován nový vstup. V celém objektu byly demontovány stropy, vybourány konstrukce podlah. Byly odstraněny vlhkostí poškozené vnitřní i venkovní omítky. Upraveny dešťové svody,  zhotovena drenáž podél objektu a položena nová zámková dlažba. Objekt byl sanován pomocí injektáže. Objekt byl staticky zabezpečen. Byly vybudovány nové podlahy včetně izolace a nových podlahových krytin. Nové umístění příček, oprava vnitřních rozvodů vody, kanalizace, el. energie včetně napojení na stávající přípojky. Budova byla zateplena. Interiér byl vybaven novými svítidly, osazeny byly nové zárubně a dveře.  nově byl vybudován kuchyňský kout.

Výsledek projektu: V objektu byly odstraněny rozsáhlé vlhkostní poruchy, byl zateplen. Změnou dispozice vzniklo zázemí a skladovací prostory. Dále vznikl multifunkční prostor - zasedací místnost s knihovnou.

Rekonstrukce OÚ Třebusice byla realizována za přispění prostředků státní rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

 

 

Výstavba chodníku v obci Třebusice (rok 2020)

Stručný popis projektu: Předmětem projektu je prodloužení stávajícího chodníku podél silnice III/10142 směrem k obci Brandýsek v obci Třebusice. Chodník má být prodloužen na hranici obecních pozemků pro možné budoucí prodloužení dále směr Brandýsek. Dále bude realizováno místo pro přecházení a zřízení veřejného osvětlení k novému chodníku.

Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy v obci prostřednictvím prodloužení stávajícího chodníku, kdy dojde ke snížení počtu chodců, kteří využívají k pohybu po obci frekventované místní komunikace. Prodloužený chodník a místo pro přecházení umožní zástupcům cílových skupin bezpečný a bezbariérový přístup do mateřské školy, obecního úřadu a dále k zastávce MHD a tím cestu do škol, práce, za službami.

Výsledky projektu: Výsledkem projektu bude zvýšení bezpečnosti dopravy pro pěší; lepší dostupnost části obce pro pěší; zajištění bezbariérového přístupu pro osoby s omezenou možností pohybu; zlepšení přístupu k zastávkám veřejné hromadné dopravy pro pěší; zajištění plynulejšího automobilového provozu po obci; eliminace rizik spojených s kolizí automobilů a chodců; snížení negativních vlivů na životní prostředí.

Projekt "Výstavba chodníku v obci Třebusice" je spolufinancován Evropskou unií.


stredoceskykraj.PNG

Modernizace obecní knihovny (rok 2021)

Stručný popis projektu: Vybavení knihovny v zrekonstruovaném OÚ novým kancelářským stolem se zásuvkami, počítačem, novými podlahovými krytinami.

Na modernizaci knihovny byla poskytnuta dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze "Středočeského Fondu kultury a obnovy památek" v rámci programu 20201 pro poskytovanání dotací na podporu základních knihoven a to ve výši 60.000,- Kč.

Oprava střechy MŠ DUHA Třebusice (rok 2020)

Stručný popis projektu: Oprava střechy MŠ DUHA Třebusice, která byla dlouhodobě plánována. Dříve si OÚ nechal udělat kontrolu střešní krytiny a dalších s tím spojených věcí a byl upozorněn na kritický stav objektu v této části a horizont neodkladné opravy. V rámci opravy střechy byly očištěny a impregnovány krovy, položen nový střešní plášť včetně klempířských prvků a hromosvodu, byly zatepleny vybrané konstrukce a demontována nepoužívaná komínová tělesa. 

Na rekonstrukci střechy nám byla poskytnuta dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze "Středočeského Fondu obnovy venkova" ve výši 503.000,- Kč.


eu_opzp.PNG

Pořízení kompostérů pro občany (rok 2019)

Stručný popis projektu: Pořízení kompostérů "zdarma" pro občany Třebusic je součástí společného dotačního řízení s obcí Brandýsek, pod jejíž hlavičkou jsme dotaci vyřizovali. Výsledkem společného řízení byl větší objem/množství objednaných ks. Kompostéry byly na základě žádostí občanů zakoupeny v různých velikostech - 700 l, 1050 l, 1400 l a 2000 l. Součástí této dotace bylo pořízení sběrného místa(kontejneru) na textil, který je veřejně přístupný pro občany na prostranství před OÚ.

Kompostéry byly pořízeny z dotace OPŽP v rámci 103. výzvy CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008483, její výše byla 85% ceny dodávky, Obec Třebusice se podílela na dotaci 15%.


npzp.PNG

Výsadba stromů (rok 2019)

Stručný popis projektu: Nad obcí Třebusice bylo podél polní cesty vedoucí do Holous vysázeno 21 ovocných stromů, byla tím doplněna stromová alej.

Projekt byl realizován v rámci dotace z Národního programu Životního prostředí - Výzva č. 9/2019 - 5.4.A - Výsadba stromů.