Česky English

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29
Zákaz pálení ohňů ve Středočeském kraji
30
Zákaz pálení ohňů ve Středočeském kraji
Čarodějnice 2024
1
Zákaz pálení ohňů ve Středočeském kraji
2
Zákaz pálení ohňů ve Středočeském kraji
3 4 5
6 7
Osvobození obce Brandýsek
8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
Divadlo v Brandýsku
18 19
Jarmark v ZOO Zájezd
20 21 22 23 24 25
Sběr elektrospotřebičů 25. 5. 2024
26
27
Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Třebusice
28
Očkování psů proti vzteklině
29 30 31 1 2
Den dětí
Přednáška Dr. Hana Blochová - KD Koleč, Koncert Hana Sar - Budeč
Drobečková navigace

Úvod > Služby > Svoz odpadu, poplatek za psa

Svoz odpadu, poplatek za psa


Směsný komunální odpad Nepatri-do-SKO_EN_UKR.jpg

Svoz směsného komunálního odpadu zajišťuje pro naši obec firma AVE Kladno, s.r.o. 

Nádoba musí být označena známkou platnou pro příslušný rok. Známku obdržíte na OÚ po uhrazení poplatku viz níže. 

Nádoby na směsný komunální odpad si občané pořizují sami na své náklady. Doporučení pro občany k nákupu nádob na směsný komunální odpad:

 • nádoba nejlépe černé barvy
 • certifikace RAL nebo nádoba s evropskou certifikací UN 840  (ČSN EN 840-1)
 • doporučený obsah 120 l 

Termíny svozu odpadu v roce 2024 - žlutá - 1x za 14 dní - pátek - lichý kalendářní týden

5.1., 19.1., 2.2., 16.2., 1.3., 15.3., 29.3., 12.4., 26.4.,10.5., 24.5.,

7.6., 21.6., 5.7., 19.7., 2.8., 16.8., 30.8., 13.9., 27.9., 11.10., 25.10, 8.11., 22.11., 6.12., 20.12.

Termíny svozu odpadu bílá - 1x 4 týdny

5.1., 2.2., 1.3., 29.3., 26.4., 24.5., 21.6., 19.7., 16. 8., 13. 9., 11.10., 8.11., 6.12. 

V lednu platí ještě známky z předchozího roku.

Ceny variant známek pro rok 2024

žlutá - 2 184 Kč - popelnice 120 l celoroční svoz 1x14 dní (za rok celkem 3 120l) 

bílá - 1 092 Kč - popelnice 120 l celoroční svoz 1x4 týdny (za rok celkem 1 560l) 

jednorázová - 84 Kč - popelnice 120 l, jednorázový svoz ve svozovém dni

Známky je možné hradit také přes Platební portál Středočeského kraje .

 

Vytříděné složky komunálního odpadu 

tridenyodpad.jpg

V obci jsou pro občany zřízena 5 místa na kontejnery pro třídění plastů + nápojových kartonů (žluté) a papíru (modré)

  • před OÚ,
  • "na Hradčanech",
  • před nádrží 
  • v Holousích
  • v nové zástavbě směr Koleč. 

Na prostranství před OÚ jsou navíc dva kontejnery na sběr textilu, jeden zvon na sběr kovů, 2 zvony na sběr skla a 240l nádoba určená pro ukládání jedlých olejů a tuků. Vývoz a využití kontejnerů s textilem zajišťuje firma TextilEco a.s.

Červené kontejnery na bioodpad jsou celoročně občanům k dispozici před OÚ a před nádrží. Svoz a využití bioodpadu zajišťuje firma BROMIL, s.r.o., která provozuje kompostárnu.

Co patří do kontejneru na bioodpad.JPG

Odpadový systém obce je zároveň systémem pro zajištění zpětného odběru obalů a odpadu z obalů v rámci Systému sdruženého plnění EKO-KOM pro osoby, které uvádějí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky, a které jsou smluvními partnery společnosti. 

Jak správně třídit a proč

V naší obci se nápojový karton odkládá do žlutých kontejnerů společně s plasty.

Co kam patří-ekokom.JPG

Proč třídit a recyklovat.JPG

Kvantifikované výsledky odpadového hospodářství

2023 odpady v tunách.JPG 2023 odpady v Kč.JPG

 

osvědčení o úspoře emisí.jpg

 

 


Poplatek za psa

Sazba poplatku činí za jednoho psa 200,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300,- Kč.

Poplatek je splatný do 31. ledna.

Poplatek je možné hradit také bezhotovostně přes Platební portál Středočeského kraje