Česky English

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Dokumenty obecního úřadu, OZV a zákony

Dokumenty obecního úřadu, OZV a zákony

Obecně závazné vyhlášky - platné

Název vyhlášky

k nahlédnutí

Účinnost od

OZV 1/2013 OZV 1 2013.pdf 19.12.2013
OZV 1/2017 OZV 1 2017.pdf 3.10.2017
OZV 1/2019 OZV 1 2019.pdf

6.1.2020

OZV 1/2020 OZV 1 2020.pdf 13.3.2020
OZV 2/2020 OZV 2 2020.pdf 13.3.2020
OZV 3/2020  OZV 3 2020.pdf 1.1.2021
     
     
     
     
     
     
     

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Ostatní

Územní plán obce

 

Závěrečný účet obce Třebusice za rok 2019

úvod.pdf

A 1 Fin 2 12.pdf

A 2 Rozvaha.pdf

A 3 Příloha.pdf

A 4 Výkaz zisku a ztráty.pdf

A 5 MŠ Výkaz zisku a ztráty.pdf

A 6 MŠ Rozvaha.pdf

A 7 MŠ Příloha.pdf

B Tabulka finančního vypořádání.pdf

C údaje o hospodaření s majetkem.pdf

D Zpráva o přezkoumání hospodaření.pdf

 

 

Závěrečný účet obce Třebusice za rok 2018

Závěrečný účet obce Třebusice za rok 2017

Závěrečný účet obce Třebusice za rok 2016

Strategický plán obce