Česky English

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
28 29 30 31 1
Anketa letní kino pátek 1.9.
Letní kino v pátek 1.9. "Zakletá jeskyně"
2 3
4 5 6
Slam Poetry Show
7 8
Výběr za vodu
Ukončení léta - disco pro děti, letní kino a disco pro dospělé
9
Kontejnery na rozměrný komunální a nebezpečný odpad
Výběr za vodu
10
Výběr za vodu
Zoolympiáda v ZOO Zájezd
11
Odečet elektroměrů
Pražírna kvíz
12
Odečet elektroměrů
13 14 15 16 17
18
Zasedání zastupitelstva obce Třebusice
19 20
Noc literatury
21 22 23
10. MILITARY DEN v Brandýsku
24
Kouzla v ZOO Zájezd
25 26 27 28
Svatováclavské slavnosti na Budči 28. září 2023
29 30 1
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Dokumenty obecního úřadu, OZV a zákony

Dokumenty obecního úřadu, OZV a zákony

Obecně závazné vyhlášky - platné

Název vyhlášky

k nahlédnutí

Účinnost od

OZV 1/2017 kterou se stanový společný školský obvod základní školy OZV 1 2017.pdf 3.10.2017
OZV 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů OZV 1 2019.pdf

6.1.2020

OZV 1/2020 o nočním klidu OZV 1 2020.pdf 13.3.2020
OZV 2/2020 kterou se ruší OZV. č. 1/2004 OZV 2 2020.pdf 13.3.2020
OZV 3/2020 o místním poplatku ze psů  OZV 3 2020.pdf 1.1.2021
OZV 1/2021 kterou se ruší OZV č. 2/2008 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sport. a kult. podniků OZV 1 2021 .pdf  3.7. 2021 
OZV obce Třebusice o místním poplatku ze odkládání komunálního odpadu z nemovité věci OZV_2022_k_mistnimu_poplatku_za_odpad-dle_kapacity_Třebusice.pdf

1.1.2023

Potvrzení o vyhlášení právního předpisu zverejneni.pdf  

Důležité zákony a vyhlášky

 

Zákon Popis
Ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
Usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
Zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
Zákon č. 72/2012 Sb. o obcích - změny z r. 2012
Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
Zákon č. 250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Zákon č. 251/2016 Sb. Zákon o některých přestupcích
Zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon do 1.7. 2023
Zákon č. 283/2021 Sb. Stavební zákon
Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
Zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů
Zákon č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách
Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
Daňový řád
o pozemních komunikacích
o odpadech

Ostatní

Územní plán obce

       Zpráva o uplatňování ÚP Třebusice 2015 - 2020

       Vyhodnocení

       Územní plán obce

Závěrečný účet obce Třebusice za rok 2022

 Závěrečný účet.pdf

 Závěrečný účet obce Třebusice za rok 2021

Závěrečný účet obce Třebusice za rok 2020

Závěrečný účet obce Třebusice za rok 2019

 

Závěrečný účet obce Třebusice za rok 2018

Závěrečný účet obce Třebusice za rok 2017

Závěrečný účet obce Třebusice za rok 2016

Plán rozvoje sportu

Strategický plán obce