Česky English

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2
Zasedání zastupitelstva obce Třebusice
3 4 5 6 7
8
Klub aktivních seniorů v Brandýsku
9 10 11 12
Ukliďme Česko - okolí Třebusic
13 14
15 16 17 18 19
5.Deskovky v knihovně
20 21
22 23 24 25 26
Obecní kino Třebusice promítá rodinnou komedii Modrý tygr
27
Sběr elektrospotřebičů 27.4.2024
28
29 30 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Naše obec > Třebusický občasník > 2006 > 2006_nultý

Třebusický občasník

 

„nulté“ vydání

 

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Třebusice

konaných ve dnech 20. – 21.října 2006

Počet osob zapsaných do seznamu voličů 376

Počet voličů, kteří přišli volit (vydané úřední obálky) 218

tj. 58% účast voličů (děkujeme !)

Počet platných hlasovacích lístků 204

(3 ks obálek byly prázdné, 11 lístků bylo bez označení křížkem = neplatných)

Volební strana č. 1 – KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY

počet hlasů pro stranu: 1219

hranice počtu hlasů pro změnu pořadí kandidáta pro přidělení mandátu: 148,5

Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva:

 

Pořadí zvolení

Jméno a příjmení

věk

Pořadí na hlasovacím lístku

Počet hlasů

1.

Věra Hergesselová

36

4.

178

2.

Pavel Kubín

26

6.

177

3.

Ing. Vladimír Vopat

50

1.

162

4.

Jaroslav Tauš

50

2.

160

5.

Jaroslava Pavlíková

59

3.

115

6.

Mgr. Václav Geissler

57

5.

89

7.

Vladimír Lážnovský

51

7.

114

 

Průměrný věk zastupitelstva: 47 let

Počet žen: 2 tj. 28,57%

Počet mužů: 5 tj. 71,43%

Jména a příjmení náhradníků:

Pořadí zvolení

Jméno a příjmení

věk

Pořadí na hlasovacím lístku

Počet hlasů

1.

Ing. Dita Losová Doubnerová

32

8.

104

2.

Jiří Svoboda

53

9.

120

 

 

První setkání nového zastupitelstva

 

První schůze nově zvoleného zastupitelstva proběhla společně s odstupujícími zastupiteli dne 30. října 2006 v budově obecního zastupitelstva v prostorách knihovny. Toto první setkání mělo zatím více slavnostní než pracovní charakter.

Pan František Burian jako předseda volební komise předal všem zvoleným členům Osvědčení člena obecního zastupitelstva, seznámil je se zněním slibu zastupitele a jemu rukou podáním všichni zastupitelé slib složili.

Podle nepsané tradice zahajuje první zasedání nového zastupitelstva nejstarší člen. Paní Jaroslava Pavlíková navrhla na post starosty Ing. Vladimíra Vopata, který byl ostatními jednoznačně zvolen.

Ing. Vopat poděkoval ostatním členům i všem voličům za projevenou důvěru. Poděkoval odstupujícím zastupitelům za jejich dosavadní činnost a vyjádřil prosbu, aby aspoň v počátku byli „těm novým“ k dispozici se svými dlouholetými zkušenostmi. Noví zastupitelé jsou plni elánu a jak říká „nový“ starosta všichni se budou snažit aspoň stejně jako „odstupující dlouholetí matadoři“a pokud možno potáhnou „tu těžkou obecní káru“ ještě lépe než předchůdci.

Nový starosta navrhl svého zástupce a předsedy komisí. Zatím mezi zastupiteli panuje naprostá shoda a všichni byli zvoleni jednohlasně.

Starosta obce: Ing. Vladimír Vopat

Místostarosta: Jaroslav Tauš

Sociální komise: Jaroslava Pavlíková

Stavební komise: Vladimír Lážnovský

Pořádková komise: Mgr. Václav Geissler

Ekonomická komise: Pavel Kubín

Kulturní komise: Věra Hergesselová

A protože nové koště dobře mete i na této nepracovní schůzce už zastupitelé připravili několik novinek:

1. Zřízení schránek, kam je možno adresně i anonymně vhazovat náměty a podněty pro práci obecního úřadu. Jedna bude umístěna přímo před obecním úřadem a druhá, kde jinde než v hospodě, protože tam se toho vždycky nejvíc vymyslí.

2. Vydávání „Třebusického občasníku“, který bude sloužit pro informování všech občanů Třebusic a pro odpovědi na podněty ze schránek. Třebusický občasník bude vycházet zatím nepravidelně, dle potřeby,

3. Zřízení internetových stránek obce cca do měsíce, již nyní funguje e-mail adresa: obectrebusice@seznam.cz

vydáno dne 31.10. 2006 ve Třebusicích

zpracovala Dita Losová Doubnerová