Česky English

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2
Zasedání zastupitelstva obce Třebusice
3 4 5 6 7
8
Klub aktivních seniorů v Brandýsku
9 10 11 12
Ukliďme Česko - okolí Třebusic
13 14
15 16 17 18 19
5.Deskovky v knihovně
20 21
22 23 24 25 26
Obecní kino Třebusice promítá rodinnou komedii Modrý tygr
27
Sběr elektrospotřebičů 27.4.2024
28
29 30 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Naše obec > Třebusický občasník > 2007 > 2007_druhy

Třebusický občasník

Číslo 2/2007

Zachovejme chladnou hlavu…

Studny, odběry, vypouštění… Media na nás na všechny vychrlila zprávy o zániku povolení k odběru a vypouštění vod k 31.12.2007 a potřebě povolení nových. A tak jako vždy doporučujeme – zachovejme chladnou hlavu – nahoře vymyslí a dole si s tím poradíme. Obec jako majitel obecních studní musí řešit tento problém rovněž a zájemcům bude schopen pomoci. Vyplnit žádost není až takový problém, ale k ní je třeba cca 7 příloh. V nejbližší době dostanete do svých schránek speciální leták k této problematice včetně případného postupu, jak společně budeme postupovat. Podotýkáme, že tento postup není povinný, každý může žádost zpracovat individuálně včetně předložení na příslušný úřad.

Výzva podnikatelům a občanům

V letošním roce bude obecní úřad realizovat některé investice či opravy menšího rozsahu, na které nemusí vypisovat výběrová řízení. Tímto vyzýváme podnikatele i občany, aby, pokud mají zájem, na obecním úřadu nabídli své služby. Jsme přesvědčeni, že pro každého najdeme možnost podílet se na rozvoji obce…

Žádost o pochopení

V návaznosti na výše uvedené již asi většina z vás zaregistrovala zahájení prací na opravě chodníků. Touto cestou vás všechny žádáme o pochopení, pokud po určitý čas budete nuceni překonávat na chodnících překážky a současně za to děkujeme. Současně nabízíme v rámci akce i položení dlažby na vjezdy pro majitele nemovitostí tam, kde se chodníky budou realizovat. Tato služba však bude podléhat poplatku ve výši Kč 700,- za 1m2, nicméně někteří občané již nabídku akceptovali. Pokud budete mít zájem, stačí oznámit to obecnímu úřadu. Vjezdy by měly být i barevně odlišeny a to hlavně kvůli případnému parkování vozidel.

Vodovod „Holousy“

Byla podána žádost o kolaudaci stavby, takže předpokládáme brzké vyřízení a tím i postupnou realizaci přípojek pro místní obyvatele.

Novinka pro psí kamarády

Obecní úřad zajistil pro naše psí kamarády vyhotovení evidenčních známek. Proto vás všechny, kteří jste v lednu zaplatili poplatek, žádáme, abyste si na úřadu vyzvedli pro každého psa jednu známku s evidenčním číslem počínaje 12.3.2007. Bude to nutné i proto, neboť v nejbližší době bude vydána vyhláška o volném pobíhání psů na podnět Krajského úřadu.

Rok 2006 uzavřen

Zastupitelstvo na svém zasedání 12.2.2007 uzavřelo a schválilo plnění rozpočtového hospodaření za rok 2006. Konstatovalo uspokojivé plnění jednotlivých položek s výjimkou plateb za odběry vody z obecního vodovodu, kde rozdíl balancuje na hranici předpokládané ztráty ( cca 10%). I proto bude provedena zákonem stanovená výměna vodoměrů, o níž budete předem informováni. Definitivní uzavření podléhá ještě auditu, který bude proveden koncem března.

Pro vaši lepší orientaci zveřejníme základní přehled rozpočtu a čerpání na desce před bývalým MNV, kterou zastupitelstvo vybralo jako oficiální úřední desku OÚ.

Z jednání zastupitelstva

Kromě schválení účtů za rok 2006 a rozpravy o „studnách“ se zastupitelstvo zabývalo i dalšími záležitostmi běžného života.

Předběžný termín vítání občánků je 5.5.2007, chystáme překvapení na oslavu „Svátků jara“ ( zřejmě na bílou sobotu ), máme nabídky na rekonstrukci místního rozhlasu, ale i na instalaci světelných tabulí s označením rychlosti vozidla na frekventované okraje obce,…

Nebudeme nic slibovat, budeme realizovat, protože „kontrolní zastupitelstva“ zasedající pravidelně v místních hostincích, nás mají pod drobnohledem. Ale to vítáme, i z těchto diskusí vzejdou mnohdy velice zajímavé nápady a ty jsou správnou motivací. Všechno neovlivníme, něco ano…

Zastupitelstvo rovněž upozorňuje na platnost dříve vydaných vyhlášek, všechny budou operativně umístěny na internetových stránkách www.trebusice.cz.

Vydáno dne 5.3.2007

zpracovala redakce + zastupitelstvo