Česky English

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6
Tříkrálový průvod s MŠ DUHA
7 8
9 10 11 12 13
Hlasování do přenosné volební schránky - Volba prezidenta 2023
14
Hlasování do přenosné volební schránky - Volba prezidenta 2023
15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27
Volba prezidenta České republiky 2.kolo
28
Sběr elektrospotřebičů 28. 1. 2023
Volba prezidenta České republiky 2.kolo
29
30 31 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Naše obec > Třebusický občasník > 2007 > 2007_druhy

Třebusický občasník

Číslo 2/2007

Zachovejme chladnou hlavu…

Studny, odběry, vypouštění… Media na nás na všechny vychrlila zprávy o zániku povolení k odběru a vypouštění vod k 31.12.2007 a potřebě povolení nových. A tak jako vždy doporučujeme – zachovejme chladnou hlavu – nahoře vymyslí a dole si s tím poradíme. Obec jako majitel obecních studní musí řešit tento problém rovněž a zájemcům bude schopen pomoci. Vyplnit žádost není až takový problém, ale k ní je třeba cca 7 příloh. V nejbližší době dostanete do svých schránek speciální leták k této problematice včetně případného postupu, jak společně budeme postupovat. Podotýkáme, že tento postup není povinný, každý může žádost zpracovat individuálně včetně předložení na příslušný úřad.

Výzva podnikatelům a občanům

V letošním roce bude obecní úřad realizovat některé investice či opravy menšího rozsahu, na které nemusí vypisovat výběrová řízení. Tímto vyzýváme podnikatele i občany, aby, pokud mají zájem, na obecním úřadu nabídli své služby. Jsme přesvědčeni, že pro každého najdeme možnost podílet se na rozvoji obce…

Žádost o pochopení

V návaznosti na výše uvedené již asi většina z vás zaregistrovala zahájení prací na opravě chodníků. Touto cestou vás všechny žádáme o pochopení, pokud po určitý čas budete nuceni překonávat na chodnících překážky a současně za to děkujeme. Současně nabízíme v rámci akce i položení dlažby na vjezdy pro majitele nemovitostí tam, kde se chodníky budou realizovat. Tato služba však bude podléhat poplatku ve výši Kč 700,- za 1m2, nicméně někteří občané již nabídku akceptovali. Pokud budete mít zájem, stačí oznámit to obecnímu úřadu. Vjezdy by měly být i barevně odlišeny a to hlavně kvůli případnému parkování vozidel.

Vodovod „Holousy“

Byla podána žádost o kolaudaci stavby, takže předpokládáme brzké vyřízení a tím i postupnou realizaci přípojek pro místní obyvatele.

Novinka pro psí kamarády

Obecní úřad zajistil pro naše psí kamarády vyhotovení evidenčních známek. Proto vás všechny, kteří jste v lednu zaplatili poplatek, žádáme, abyste si na úřadu vyzvedli pro každého psa jednu známku s evidenčním číslem počínaje 12.3.2007. Bude to nutné i proto, neboť v nejbližší době bude vydána vyhláška o volném pobíhání psů na podnět Krajského úřadu.

Rok 2006 uzavřen

Zastupitelstvo na svém zasedání 12.2.2007 uzavřelo a schválilo plnění rozpočtového hospodaření za rok 2006. Konstatovalo uspokojivé plnění jednotlivých položek s výjimkou plateb za odběry vody z obecního vodovodu, kde rozdíl balancuje na hranici předpokládané ztráty ( cca 10%). I proto bude provedena zákonem stanovená výměna vodoměrů, o níž budete předem informováni. Definitivní uzavření podléhá ještě auditu, který bude proveden koncem března.

Pro vaši lepší orientaci zveřejníme základní přehled rozpočtu a čerpání na desce před bývalým MNV, kterou zastupitelstvo vybralo jako oficiální úřední desku OÚ.

Z jednání zastupitelstva

Kromě schválení účtů za rok 2006 a rozpravy o „studnách“ se zastupitelstvo zabývalo i dalšími záležitostmi běžného života.

Předběžný termín vítání občánků je 5.5.2007, chystáme překvapení na oslavu „Svátků jara“ ( zřejmě na bílou sobotu ), máme nabídky na rekonstrukci místního rozhlasu, ale i na instalaci světelných tabulí s označením rychlosti vozidla na frekventované okraje obce,…

Nebudeme nic slibovat, budeme realizovat, protože „kontrolní zastupitelstva“ zasedající pravidelně v místních hostincích, nás mají pod drobnohledem. Ale to vítáme, i z těchto diskusí vzejdou mnohdy velice zajímavé nápady a ty jsou správnou motivací. Všechno neovlivníme, něco ano…

Zastupitelstvo rovněž upozorňuje na platnost dříve vydaných vyhlášek, všechny budou operativně umístěny na internetových stránkách www.trebusice.cz.

Vydáno dne 5.3.2007

zpracovala redakce + zastupitelstvo