Česky English

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 31
Omezení úředních hodin z důvodu nemoci dne 31.1.2024
Zasedání zastupitelstva obce Třebusice 31.1.2024
1 2 3 4
5 6 7 8
ZOO Zájezd - vstupné 1+1 zdarma celý únor
9 10 11
12 13 14 15 16 17
Vstupenky na muzikál "Anděl Páně"
18
19 20 21 22 23 24
Sběr elektrospotřebičů 24.2.2024
25
26 27 28 29 1 2 3
Drobečková navigace

Úvod > Naše obec > Aktuality > Volba obecních symbolů znaku a vlajky

Volba obecních symbolů znaku a vlajkyZastupitelstvo obce na svém zasedání dne 16.11.2020 rozhodlo o vypsání ankety pro třebusické občany ohledně výběru znaku a vlajky obce. Pověřenou firmou, zabývající se heraldickými službami, byly vytvořeny 4 návrhy znaku a vlajky ve dvou barevných provedeních. 

V anketě mohou hlasovat občané s trvalým pobytem v obci starší 18 let. Vaší volbu můžete zaznamenat osobně do sčítacího archu, který je v úředních hodinách k dispozici na OÚ. Další variantou hlasování je mailem na mailovou adresu obec@trebusice.cz. Pokud se rozhodnete dát hlas pomocí Vašeho mailu, prosím uveďte do zprávy kontaktní tel. číslo, aby případně mohla být ověřena totožnost. Třetí možností je volba varianty znaku přes telefon v úředních hodinách OÚ na čísle 312 283 747. Hlasovat o obecním znaku můžete do 31. 1. 2021.

Zde přinášíme výňatek z textové části návrhu obecních symbolů od Mgr. Tejkala, která Vám objasní použité figury na návrzích našich obecních symbolů. Celá textová část je k dispozici na stránkách obce a na OÚ.

„Při nemožnosti navázání na historickou obrazovou pečeť obce obsahuje návrh znaku obce následující obecné (tj. z reality odvozené a kresebně adekvátně jednoduše stylizované) a heroldské (tj. geometrickým dělením štítu konstituované) znakové figury, které odkazují na možný původ názvu obce a dále také na s obcí spojené přírodní a historické motivy:

-Název obce vystihuje heroldská figura pilovitého dělení štítu ve formě pilovitého kůlu (či, z jiného pohledu, pilovitých boků štítu, tzn. vizuálně dvou svislých pilovitých řezů), nebo (vodorovného) pilovitého dělení štítu na horní a dolní pole. Původ jména obce se totiž vykládá od jejího založení na místě vytříbeného, tzn. vykáceného lesa. Podobný původ může mít ostatně i název novodobé části obce Holousy (tzn. vsi na holém, nezalesněném místě), nebo jméno zaniklé vsi Tuklaty ležící kdysi na dnešním katastru Třebusic (tzn. vesnice na vykláceném místě).

-Na první věrohodnou písemnou zmínku o obci, která se uvádí v roce 1227, resp. 1228, kdy se ze dvorců v Třebusicích zmiňuje příjem kláštera sv. Jiří na Pražském hradě odkazuje heroldská figura svatojiřského kříže, tzn. červeného heroldského kříže ve stříbrném poli (v podobě znakového štítu nebo tzv. hlavy štítu).

-Obecná figura zvonu připomíná kapličku se zvonicí z 19. století (jejíž vyobrazení je současným grafickým symbolem obce na internetových stránkách obce).

-Obecné figury zvoncovitého hrnce, římského meče, nebo ostruhy odkazují na místní archeologickou lokalitu z římského období. Jedná se o jedno z nejdůležitějších českých a současně i evropských pohřebišť ze starší doby římské s hojnými nálezy římského importu zbraní, včetně různých typů římských mečů, a s nálezy milodarů, např. v podobě keramiky, nožů nebo ostruh. Figura ostruhy současně odkazuje také na erb posledních feudálních majitelů Třebusic, rytířů z Otěšic.

-Obecná figura dvojice jasanových listů symbolizuje místní památný strom „Jasan v Třebusicích" a podtrhuje i symboliku někdejšího "vytříbeného lesa", přičemž počet dvou listů odpovídá počtu dvou částí samosprávné obce.“

Níže v příloženém souboru se můžete podívat na všechny návrhu znaku a vlajky s podrobným vysvětlením

Varianty znaku a vlajky obce