Tajemství našeho kufříku

školní rok 2022 – 2023

 

 

1. Září

      Zahradní party – uvítání nových dětí v MŠ

      Výlet do lesa 

       Divadlo Koloběžka 

6. Únor

      Masopustní karneval

      Valentýnská dílna

      Rodiče a jejich povolání - návštěva a ukázka v MŠ

 

2. Říjen

      Školáci, chybíte nám

      Halloweenské strašidýlkování v maskách 

      Prožitkový den 

 

7. Březen

      Návštěva předškoláků v ZŠ Slatina a ZŠ Brandýsek

      Oslavy jara – vynášení zimy (Morana)

      Návštěva knihovny - Jak vzniká kniha (MK Kladno)

      Čtení rodičů dětem v MŠ – celý měsíc

       Burza knih

3. Listopad

      Drakiáda s rodiči

       Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Třebusicích

8. Duben

      Čarodějnický rej

      Velikonoční dílnička

 

4. Prosinec

        Mikulášská nadílka

      Vánoční besídka

      Nadílka v MŠ

       Návštěva Betlému v Brandýsku

       Divadlo Koloběžka "Veselý vánoční stromeček" - 17.12.

9. Květen

      Zápis do MŠ

      Výlet do přírody /za kulturní památkou

      Letní focení

     Prožitkový den

5. Leden

      Tříkrálový průvod po Třebusicích

      Prožitkový den – Doktorský den

10. Červen

      Den dětí 1.6.

       Závěrečná besídka a rozloučení s předškoláky