Tajemství našeho kufříku

školní rok 2021 – 2022

 

 

1. Září

      Zoopark v Olovnici

      Zahradní party – uvítání nových dětí v MŠ

      Výlet do lesa v Blevicích

       Divadlo Koloběžka 21.9.

6. Únor

      Masopustní karneval

      Valentýnská dílna

      Rodiče a jejich povolání - návštěva a ukázka v MŠ

 

2. Říjen

      Školáci, chybíte nám

      Halloweenské strašidýlkování v maskách - pátek 29.10.

      Prožitkový den - Hokus pokus s barvičkami

 

7. Březen

      Návštěva předškoláků v ZŠ Slatina a ZŠ Brandýsek

      Oslavy jara – vynášení zimy (Morana)

      Návštěva knihovny - Jak vzniká kniha (MK Kladno)

      Čtení rodičů dětem v MŠ – celý měsíc

       Burza knih

3. Listopad

      Drakiáda s rodiči

       Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Třebusicích

8. Duben

      Čarodějnický rej a přespávání v MŠ

      Velikonoční dílnička

 

4. Prosinec

        Mikulášská nadílka

      Vánoční besídka

      Nadílka v MŠ

       Návštěva Betlému v Brandýsku

       Divadlo Koloběžka "Veselý vánoční stromeček" - 17.12.

9. Květen

      Zápis do MŠ

      Výlet do přírody /za kulturní památkou (Divoká Šárka, Okoř, apod)

      Letní focení

       Prožitkový den – Policejní den

5. Leden

      Tříkrálový průvod po Třebusicích

      Prožitkový den – Doktorský den

       Test školní zralosti (předškoláci)

10. Červen

      Den dětí 1.6.

       Závěrečná besídka a rozloučení s předškoláky

11. Červenec

      Venkohraní aneb Lesní školka

      Příprava školky na nový školní rok, úklid, aj.