Tajemství našeho kufříku“

školní rok 2023 – 2024

 

 

1. Září

      Zahradní party – uvítání nových dětí v MŠ

      Prožitkový den - Hokus pokus s barvičkami

 

6. Únor

      Masopustní karneval

      Masopustní průvod

 

 

 

2. Říjen

      Výlet do lesa

 

 

7. Březen

      Oslavy jara – vynášení zimy (Morana) - průvod

 

 

 

3. Listopad

      Halloweenské strašidýlkování v maskách

      Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Třebusicích

      Vánoční focení

 

 

 

8. Duben

      Čarodějnický karneval

      Návštěva knihovny Třebusice

      Návštěva ZŠ s předškoláky

 

 

4. Prosinec

        Mikulášská nadílka

      Nadílka v MŠ

9. Květen

      Zápis do MŠ

      Letní focení

      Dopravní hřiště – Besip

      Den Dětí

 

5. Leden

      Tříkrálový průvod po Třebusicích

 

 

 

 

 

10. Červen

       Závěrečná besídka a rozloučení s předškoláky

      Výlet za kulturní památkou nebo do přírody