Výsledky zápisu do MŠ DUHA Třebusice pro školní rok 2021-2022  
číslo pořadí výsledek zápisu  
1 9 nepřijat  
2 10 nepřijat/a  
3 5 přijat/a  
4 12 nepřijat/a  
5 17 nepřijat/a  
6 15 nepřijat/a  
7 13 nepřijat/a  
8 6 náhradník  
9 14 nepřijat/a  
10 2 přijat/a  
11 7 nepřijat/a  
12 11 nepřijat/a  
13 3 přijat/a  
14 8 nepřijat/a  
15 1 přijat/a  
16 4 přijat/a  
17 16 nepřijat/a  
       
Prosíme všechny rodiče přijatých dětí, aby se zastavili v MŠ pro evidenční list dítěte a nejpozději do 17.6. 2021 dodali řádně vyplněné potvrzení od  lékaře o zdravotním stavu dítěte zpět do MŠ. Na základě tohoto potvrzení Vám bude vydáno rozhodnutí o přijetí do MŠ.
       
V Třebusicích dne 17. 5. 2021    
       
    Mgr. Lenka Honsová