MŠ Duha logo.jpg 


Řádný zápis pro školní rok 2024/2025

se koná v úterý 14. 5. 2024 v čase 16:30 - 18:00.

Srdečně zveme všechny děti a jejich rodiče k zápisu do naší MŠ.

K zápisu doneste následující dokumenty:

- Rodný list dítěte
- Občanský průkaz zákonného zástupce

Žádost o přijetí do MŠ vyplní zákonný zástupce v MŠ.

Lékařské potvrzení je vyžadováno následně až po přijetí dítěte do MŠ - oproti němu bude vydáno zákonnému zástupci rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ.


Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ jsou zveřejněny na webu školky.

Výsledky zápisu budou zveřejněny do 14ti dnů ode dne zápisu.

V případě jakéhokoliv dotazu volejte: 607 659 418 (Mgr. Lenka Honsová, ředitelka) nebo pište na email: msduhatrebusice@seznam.cz.Těšíme se na všechny nové děti.

Tým MŠ DUHA Třebusice