Organizace dne

7:00 -    8:00

příchod dětí, volná hra, rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou (individuální, skupinové i společné)

8:00 -    8:45

komunitní kruh, procvičování řečových dovedností, říkanky, zpívánky, ranní cvičení

8:45 -    9:00

dopolední svačina

9:00 -  9:30

plnění vzdělávacích cílů z RVP, činnosti dle týdenního programu (dramatická hra, pohybové a rytmické dovednosti, výtvarné a rukodělné činnosti)

9:30 - 11:30

pobyt venku

11:30 - 12:00

hygiena, příprava na oběd, oběd

12:00 - 12:30

vyzvedávání dětí

12:30 - 14:00

čtení pohádky, odpočinek, relaxace

14:00 - 14:30

vstávání, hygiena, odpolední svačina

14:30 – 15:00

nabídka k činnosti, plnění cílů z RVP dle týdenních plánů

15:00 – 16:30

Volné hry, spontánní aktivita dětí, individuální procvičování a upevňování získaných vědomostí, odchod domů

Děti přichází v čase mezi 7:00 – 8:00.

Děti, které neobědvají, se vyzvedávají v 11:30.

Děti, které jdou po obědě, se vyzvedávají mezi 12:00 – 12:30.

Děti, které jdou po spaní, se vyzvedávají mezi 14:00 – 16:30.

Předškolní vzdělávání: denně 8-12hod